Ga naar de inhoud

Belgen eten almaar meer vlees en daar is het milieu de dupe van. Dat stellen consumentenorganisatie OIVO en Leefmilieu Brussel in een gezamenlijk rapport. De consumptie van vlees is in België tussen 1919 en 2007 toegenomen van 30 kilogram per persoon per jaar naar meer dan 100 kilo. Gemiddeld eten we zo’n 270 gram vlees per dag. Ook internationaal staan Belgen bekend als verstokte vleeseters, zo blijkt uit cijfers van Eurostat uit 2002. Alleen in Spanje, Denemarken en Frankrijk wordt er meer vlees gegeten.

Op wereldschaal groeit de vleesproductie het sterkst van alle landbouwsectoren.

A reduction in mental fatigue has been observed in various scenarios such as demanding mental activity, sleep deprivation, and traumatic brain injury legal steroids australia pharma is vital in protein synthesis, donation of nitrogen and carbon, cellular energy and kidney function.

In 2005 werd wereldwijd 265 miljoen ton vlees geproduceerd. Dat is vijf keer meer dan in 1950 en dubbel zoveel als in 1970. De sterke stijging is voornamelijk te wijten aan nieuwe industriële productiemethoden. Wat een Belg gemiddeld per dag eet aan vlees is veel meer dan wat het lichaam nodig heeft. Bovendien is de milieu-impact van de vleesproductie groot. In de landen in het Zuiden wordt landbouwgrond veroverd op oerwouden. Woud dat verdwijnt, houdt echter ook een verlies aan capaciteit in om CO2 op te nemen.

Meer vlees eten betekent ook meer vervuilende stoffen in lucht, water en aarde. De rundveehouderij is verantwoordelijk voor 7 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen in België. De voortgebrachte hoeveelheden zijn recht evenredig met de hoeveelheden geproduceerd vlees. Alles bij elkaar is de veeteelt op wereldschaal verantwoordelijk voor 9 procent van de CO2 afkomstig van menselijke activiteiten. De uitstoot van broeikasgassen door veeteelt is bovendien groter dan die van de transportsector.

Maar de CO2-uitstoot is nog niet alles. Tijdens hun verteringsproces produceren herkauwers methaan. Dat gas heeft een broeikaseffect dat 23 keer sterker is dan dat van CO2. Daarnaast is er nog stikstofhemioxide, afkomstig uit gier of mest. Daarvoor geldt dat het klimaateffect 296 keer groter is dan dat van CO2. En dan is er nog de vervuiling door stikstof en fosfor.

Voor OIVO en Leefmilieu Brussel is de conclusie duidelijk: het roer moet omgegooid worden. OIVO spoort de consument dan ook aan de vleesconsumptie terug te schroeven naar maximaal 75 à 100 gram per dag. Daarbij moet gekozen worden voor variatie en bij voorkeur lokaal geproduceerd kwaliteitsvlees. Want lange transportafstanden dragen ook niet bepaald bij aan het milieu.(KS)