Ga naar de inhoud

Sinds kort startte Ineke bij Wervel als nieuwe bewegingsmedewerker. Ze gaat zich volop inzetten om vrijwilligers te ondersteunen en betrekken, nieuwe mensen te enthousiasmeren en publieksactiviteiten te organiseren. Hier leer je haar alvast wat beter kennen.

Waarom wou je aan de slag gaan bij Wervel als bewegingsmedewerker?

Meer inzicht en bewustzijn over gezonde landbouw en hoe iedereen daaraan kan bijdragen. Dat zie ik als een hele belangrijke maatschappelijke nood, en daar werk ik graag samen aan. 

Volgens mij heeft iedereen nood aan meer verbinding met wat er op zijn of haar bord ligt en het verhaal daarachter. Naast kennis is volgens mij ook ervaring en beleving daarbij belangrijk. Ik geloof dat je die eigen verbinding nodig hebt om als mens verantwoordelijke bewuste keuzes te kunnen maken. 

Wat neem je mee vanuit Landwijzer en je ervaring met startende boeren naar de bewegingswerking Wervel?

Als leertrajectbegeleider voor de opleiding biologische en biodynamische landbouw ondersteunde ik de afgelopen zeven jaar cursisten in Antwerpen en Leuven. Ik zocht mee naar stageplaatsen, begeleidde intervisies en uitwisselingsmomenten. Uiteindelijk was het doel dat mensen professioneel gelanceerd raakten in de biolandbouw in een rol of project die past bij wie ze zijn als persoon. 

Ik heb mezelf nooit als een groot kennisvat gezien, maar wel als iemand die kan enthousiasmeren, samenwerken en verbinden en zo mensen helpt om hen op de ‘juiste plek’ te krijgen. Het voelt heel zinvol om dit werk nu bij Wervel verder te zetten. 

Ik heb een groot hart voor gezonde lokale landbouw en alle boeren en boerinnen die zich daar dagelijks voor inzetten. Ook heeft het mij veel verwondering en vertrouwen gegeven dat er jaarlijks nieuwe mensen hun weg naar de landbouw vinden en die met hun diverse achtergronden weten te verrijken. Ik neem dit warme netwerk mee, de verhalen en groeitrajecten die ik van dichtbij heb kunnen volgen, maar ook hoe zwaar het is om ondanks alle goede wil en inzet een levensvatbaar en ook op lange termijn duurzaam bedrijf neer te zetten. 

In mijn gevoel mag die grote inzet op alle mogelijke manieren gezien, erkend en gesteund worden, en ligt er daar nog een grote taak waar ook Wervel een zinvolle rol in kan spelen. 

Stel dat je zelf een boerderij zou starten, hoe zou die er uit zien?

Ik zag mezelf altijd werken in de landbouw én in ervaringsgerichte activiteiten daarrond. Samenwerking en gemengd. Robuuste koeien op de juiste plaats en in de juiste verhouding, dienstbaar aan de vruchtbaarheid van het grotere geheel. Voor mij is dat het kloppende hart van een landbouwbedrijf. Het vormt de basis voor een gezonde bodem waar groenteteelt, akkerbouw en fruitteelt op kan floreren. En dan graag veel bomen in het landschap, hagen,.. 

Ik vond al veel verdieping en inspiratie in de biodynamische landbouw en blijf me geboeid verwonderen over de samenhang van alles. Een groot ideaal dat hier in Vlaanderen niet evident is om te realiseren. Dat heb ik op verschillende manieren mogen ervaren. Ook samenwerking is prachtig maar staat onder zo’n grote druk op een boerderij door de vele grote (financiële) uitdagingen. 

Een aantal jaren was ik zelf actief op boerderijen; een bio-dynamisch gemengd bedrijf met koeien en heerlijke rauwmelkse kaas in wallonië, een CSA groentebedrijf nabij Antwerpen. Momenteel ben ik hobby-boerin met twee koeien nabij Lier. Het is mijn manier om dagelijks verbonden te blijven met de landbouw en elke dag weer bij te leren.    

Wat zijn je plannen bij Wervel de komende maanden? 

Er staat heel wat op de planning. Ik werk mee aan de nieuwe brochure ‘Goed boeren’, waarbij we agro-ecologische boeren in de kijker zetten met hun verhaal. 

Ik bereid me voor op mijn eerste ‘Boeren aan het woord’ avond  in Gent op 21 april. En we werken nog aan een gezamenlijke vrijwilligersdag met de Landgenoten, Solidagro en Fian op 2 juli. Zo ontdek ik wat de rol van Wervel is tussen deze verschillende organisaties en de samenwerkingsmogelijkheden. 

Ondertussen onderzoek ik hoe ik bij kan dragen aan Wervel als beweging. In mijn ideaal creëren we samen, faciliteer ik mee lokale initiatieven van huidige en nieuwe vrijwilligers. Waar mag er volgens jullie meer van zijn, waar kan ik ondersteunend werken en wat past bij Wervel? 

Heel fijn als je je vragen, ideeën en noden met me deelt. Zo hoop ik samen te werken aan maatschappelijk draagvlak en actief bij te dragen aan een gezonde landbouw.  

Een vraag, idee, opmerking voor Ineke? Je kan haar bereiken via ineke@wervel.be of 0484 237 831.