Ga naar de inhoud

Ook in Afrika worden initiatieven genomen ter vrijwaring van het milieu. Het tijdschrift ID publiceert een aantal voorbeelden. We pikken er eentje uit.
 
Zo lezen we in dat tijdschrift over een project, in dit geval van een oorspronkelijk Engelse congregatie (Sisters of the Holy Child) in Nigeria. Ze besloten iets te doen aan de milieucrisis. Besloten werd een agrarisch project op te zetten om verarmde landbouwgronden weer geschikt te maken voor verbouwing. Daardoor doen ze in feite niks anders doen dan de traditionele landbouw – of hun manier om met de grond om te gaan – opnieuw op de sporen zetten.
 
Want de zogenaamde 'geïntegreerde landbouw' is misschien wel eeuwenoud en behoort misschien in wezen tot elke cultuur. Het houdt in dat de kring gesloten wordt en dat afval niet bestaat, want het wordt weer in het productieproces verwerkt. Of technischer: output van het ene systeem wordt input voor het andere.  In Nigeria gebeurt het zo: graan wordt gekweekt en onder aan de kop gevoederd; de kip wordt geslacht, het afval wordt aan de catfish (Pangasius sp. nvdr) in de vijver gegeven en het vijverwater dient ook voor irrigatie van planten. Dat leidt dan weer tot biogas, dat energie levert, en de modder op de bodem van de vijver wordt te nutte gemaakt voor de kweek van planten.
 
Het bedrijf maakt deel uit van een centrum, dat ook onderwijs biedt. De landbouwuniversiteit van Abeokuta ondersteunt het met adviezen en stuurt met regelmaat studenten naar het centrum voor stages. In 2004 werd het project in Nigeria centraal gesteld in het Jubilee Project (de strijd tegen de schulden) van de zusters wereldwijd.
 
Meer in:  "ID, Woord weder woord", Den Haag, augustus 2009. Een volledig nummer over ecologie