Ga naar de inhoud

Bodem: dat is meer dan de ondergrond waarop we rondlopen. Bodems zijn levende processen die planten voeden, beschermen en de mogelijkheid hebben om enorme hoeveelheden koolstof op te slaan. Een andere omgang met bodem kan (landbouw)bodems doen heropleven en kan zelfs een significante rol spelen in de  strijd tegen klimaatopwarming. Met dit (voorlopig) dossier, presenteren we verloren inzichten en pleiten we voor een dringend herstel van bodems.

Nieuwe visie op bodem

We moeten anders leren kijken naar de bodem. Als landbouwsector, maar ook als maatschappij. Hoe planten zich voeden en zichzelf beschermen, is al lang het onderwerp van veel onderzoek. Maar anders dan vaak gedacht, gaat wetenschap niet altijd vooruit. Na de eerste wereldoorlog zijn we heel eng gaan kijken naar hoe planten zich voeden en beschermen. Helaas is er ontzettend veel waardevolle kennis verloren gegaan. De laatste 30 jaar (her)ontdekken we gelukkig veel, door ecologische inzichten.

Nu we bodems herontdekken als levende processen, openen deuren die lang gesloten waren. Met de klimaaturgentie komt de rol van koolstofopslag in landbouwbodems in het vizier. Maar het gevaar van koolstof tunnelvisie is reëel. Dit voorlopig dossier draagt bij aan het pleidooi voor systeemdenken en is opgedragen aan pioniers die al jaren bewijzen dat ze bodems effectief kunnen herstellen. 

Op Wereldbodemdag 5 december 2022 organiseren we een conferentie rond bodemgezondheid en publiceren we een herwerkt en verbeterd dossier. Ben je zelf boer, onderzoeker, consultant of kritische eter met visie op bodemgezondheid? Dan is je feedback meer dan welkom.

>> Download dossier ‘Agro-ecologie en bodems: is koolstof de heilige graal?’

Opmerkingen over het dossier? Laat het weten aan Jeroen Watté via jeroen@wervel.be.