Ga naar de inhoud

Twintig jaar geleden begon Wervel te werken rond agroforestry of boslandbouw. We gingen op zoek naar pioniers en spoorden actoren binnen onderzoek, beleid en advies aan om zich ermee bezig te houden. Vandaag gaan meer en meer boer.inn.en ermee aan de slag: ze combineren bomen met gras-, akkerland of landbouwdieren op hetzelfde perceel omwille van de verschillende economische en ecologische voordelen. Deze maand deed minister van Landbouw Crevits zelfs een agroforestry-aanplant. Is agroforestry eindelijk een groeiende trend?

Landbouwminister zet boom op over boslandbouw

Vlaams Minister van Landbouw Hilde Crevits stak in april samen met Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker de handen uit de mouwen op een recente agroforestry-aanplant. Melkveehouder Nico Vandervelpen uit Bekkevoort plantte notelaars en hazelaars aan op de weide waar zijn melkkoeien grazen. “In de zomer vanaf 20°C en bij een hogere relatieve luchtvochtigheid ondervinden koeien hittestress. Ze hebben dan minder eetlust en gaan minder melk geven, binnenkort kunnen ze afkoelen in de schaduw van de bomen.” 

De minister communiceerde over de actie via Twitter. Concreet wil Vlaanderen in het nieuwe GLB bovenop de investeringssteun van 80% ook nog een onderhoudspremie toekennen om de bomen te onderhouden. Positief nieuws dus.

Groeiende trend?

Is agroforestry, twintig jaar nadat Wervel erover begon, nu eindelijk een groeiende trend? Volgens Boerenbond wel. Van Bert Reubens, coördinator van het Consortium Agroforestry (waar Wervel deel van uitmaakt), kregen we de recente cijfers van de gesubsidieerde agroforestry in Vlaanderen. Deze cijfers starten in het jaar 2012, samen met de subsidiemaatregel, die nu tien jaar loopt.

Het mag gerust wat meer zijn van Wervel. Maar het zit inderdaad in stijgende lijn. Ministers die hun nek uitsteken voor meer bomen in het landschap kunnen we alleen maar aanmoedigen. Daarom hield Bert Reubens tijdens de persconferentie een pleidooi voor een meer structurele verankering van de ondersteuning en begeleiding van agroforestry, wat bijvoorbeeld kan door een permanente loketfunctie. Het wordt afwachten of de minister hierop ingaat. 

Even terugblikken

Overigens werd 15 jaar geleden door toenmalig milieuminister Hilde Crevits (of om precies te zijn, haar kabinetssecretaris) ook al een agroforestryboom geplant bij melkveehouder Ronny Aerts in Blauberg-Herselt. Zie hieronder een fragment uit de Wervelkrant van april 2007. Alles komt terug.