Ga naar de inhoud

Gezonde voeding begint in de bodem. Het bodemleven is het immuunsysteem van planten. Gezonde bodem, gezonde planten, gezonde dieren, gezonde mensen. Anders gezegd: bodembiodiversiteit is de sleutel voor regeneratieve landbouw. Met de natuur mee boeren is boerenverstand: dat loont. Agro-ecoloog Jeroen Watté gaat in gesprek met pioniers die de kracht van biodiversiteit inzetten voor meer leven in de bodem. Beluister de podcast Pier review: brengt de bodem tot leven.

Op de hoogte blijven van volgende afleveringen? Ga naar Spotify en klik onder de afbeelding op ‘Volgen’. Opmerking of feedback op deze podcast? Of wil je graag zelf van je laten horen in deze podcast? Mail naar jeroen@wervel.be.

Aflevering 6 – In gesprek met Filip Ally over regeneratief begrazen

Filip Ally baat een zoogkoeienbedrijf Bwb-fokkerij Van de Pannemeers uit op een zandleembodem in Tielt. Het bedrijf groeide geleidelijk en omvat nu ongeveer 120 Belgisch Witblauwe koeien op 14 hectare. Filip legt uit hoe hij andere rassen inkruist en welke voordelen dat biedt zowel voor het kalven als voor het rantsoen van de dieren. Hij licht toe hoe je bodems kan regenereren door kruidenrijk grasland te ontwikkelen en door roterend begrazen toe te passen, sinds een jaar ook met een mobiele kippenstal. Filip deelt zijn ervaringen met het verhogen van de organische stof in de bodem, het minimaliseren van ontworming en zijn ambitie om de vermarkting van zijn producten te verbeteren.

Aflevering 5 – In gesprek met Nico Vandevannet over levende bodems en nuchter boerenverstand

Nico Vandevannet is tuinbouwer op De Levende Aarde, een biologisch groenteteeltbedrijf op 6 hectare in Hertsberge. Hij is docent bodem bij Landwijzer en won in 2021 de eerste Bodemschep. Agro-ecoloog Jeroen sprak met Nico over zijn inspiratie uit het bos, zijn overstap naar andere grondbewerking met de actisol, verminderde nood aan dierlijke mest, oppervlaktecompostering met groenbemesters, en het nabootsen van exudaten met suiker. Ze bespraken ook gemengde landbouw, compost en compostthee, lichtere machines, en zijn toekomstvisie van minder mest en energieverbruik.

Aflevering 4 – In gesprek met Johan Boussemaere (het land van melk en honing) over bio-holsteinkoeien op een levende bodem

In deze aflevering praat agro-ecoloog Jeroen met Johan Boussemaere over zijn ervaringen als biologische boer, het belang van gesloten kringlopen en bodemvruchtbaarheid. Leer meer over de geschiedenis van het Land van Melk en Honing, de overstap naar biologische landbouw en de voordelen van het laten grazen van koeien in de buitenlucht. Beluister de boeiende conversatie in deze vierde aflevering van Pier review – brengt de bodem tot leven. Deel 1 van 2.

En hier is deel 2: het vervolg van het gesprek.

Deze reeks krijgt steun van de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.


Aflevering 3 – In gesprek met Ine Craenhals van de Boerencompagnie (Leuven) over roterend begrazen

Eind augustus ‘22 spreekt Jeroen opnieuw met Ine Craenhals van de Boerencompagnie in Heverlee, een extreem natte en een extreem droge zomer na de eerste episode. Intussen is Ine begonnen met mobiel melken, vrij uniek in Vlaanderen. Maar wel een logische combinatie met roterend begrazen. We spreken over hoe het is om te boeren onder publiek toezicht, over innovaties zoals een koeparasol of doorzaaimachine, over botanische observaties en het omgaan met klimaatgrillen.

Deze episode is de tweede in een reeks over roterend begrazen. Samen met Odisee Hogeschool startte Wervel in 2019 een lerend netwerk op met boeren die vooruitgang willen boeken in roterend begrazen, of een stapje verder: leren van pioniers in regeneratief begrazen. Door de dieren om de paar dagen of sneller om te weiden krijgt het gras voldoende hersteltijd. Het doel van zo’n agro-ecologisch beheer van bodem en water is meer dierenwelzijn, meer voederautonomie en meer veerkracht in het systeem.

Deze reeks krijgt steun van de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Aflevering 2 – In gesprek met Jos Willemsen over syntropische landbouw

In deze tweede aflevering spreekt Jeroen met Jos Willemsen. Hij was jarenlang landschapsarchitect maar kwam tot het inzicht dat een mooi visueel ontwerp nog niet betekent dat het landschap vitaal en veerkrachtig wordt. Zo kwam hij op het spoor van syntropische landbouw, een vorm van agroforestry, waarbij je inspeelt op de natuurlijke successie. Bijvoorbeeld door zomersnoei van ondersteunende boomsoorten voor meer dynamiek. We hebben het over een omslag van materiedenken naar energiedenken en biodiversiteit als extreme efficiëntie. 

Deze podcast kwam er met steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, meer info op agroforestryvlaanderen.be.

Aflevering 1 – In gesprek met Ine Craenhals van de Boerencompagnie (Leuven) over roterend begrazen

In deze eerste aflevering spreekt Jeroen met Ine Craenhals, zij is boerin bij de Boerencompagnie in Heverlee, een gemengde landbouwcoöperatieve. Ine is een gepassioneerde ambachtsvrouw die het samenspel regisseert van gras en grazende koeien. Daarnaast bouwde ze een innovatieve korte keten uit met artisanale zelfverwerkte zuivel en vlees. Een gesprek over inspiratie, obstakels en toekomstplannen met roterend begrazen.

Deze aflevering is de eerste in een reeks over roterend begrazen. Samen met Odisee Hogeschool startte Wervel in 2019 een lerend netwerk op met boeren die vooruitgang willen boeken in roterend begrazen. Door de dieren om de paar dagen of sneller om te weiden krijgt het gras voldoende hersteltijd. Het doel van zo’n agro-ecologisch beheer van bodem en water is meer dierenwelzijn, meer voederautonomie en meer veerkracht in het systeem.