Ga naar de inhoud

Ben jij lid, leverancier, klant, werknemer of bestuurder bij een samenwinkel? Dan ben je zeker welkom in ons lerend netwerk Samenwinkels. Elk trimester organiseren we een bijeenkomst bij één van de leden en bespreken we actuele thema’s die leven bij de leden. Hiervoor nodigen we waar opportuun ook externe experts voor uit. Waar mogelijk gaan we samen op zoek naar gezamenlijke oplossingen. Wil je deelnemen? Stuur dan een mailtje naar dorinne@wervel.be.

Als je actief bent bij een samenwinkel, wil je meestal je verhaal delen, zodat ook anderen hiermee aan de slag kunnen. Vaak heb je echter je handen al vol, en kan je daar de tijd niet voor vrijmaken. Daarom halen we bij Wervel onze megafoon boven. We gebruiken onze eigen kanalen en die van partners om samenwinkels meer zichtbaarheid te geven en anderen te inspireren om er ook mee aan de slag te gaan.

WIL JE ZELF STARTEN MET EEN SAMENWINKEL?

Zoek je medestanders en wil je hen overtuigen om van start te gaan? Wervel biedt inspiratiesessies aan om samen met een aantal trekkers een samenwinkel uit te bouwen. Vanuit ons netwerk en onze ervaring delen we tips en tricks voor de opstart. Interesse? Vul het formulier in en wij contacteren je om een sessie in te plannen.