Ga naar de inhoud

Er zijn zot veel redenen om je inkopen te doen in een samenwinkel. Bijvoorbeeld: je koopt lokaal, ecologische en fair, je koopt in een winkel die niet gefocust is op winst, je hoeft niet na te denken bij elk product: alles wat in de winkel ligt voldoet aan de waarden van die winkel… Maar wat is een samenwinkel nu exact? Samenwinkels zijn er in alle maten en gewichten. Wervel spreekt van een samenwinkel als:

  • Een samenwinkel LEF-voedselsystemen (h)erkent . LEF? Lokaal, ecologisch en fair voor zowel boer als eter.
  • Er een collectief (de ‘samen’ in samenwinkels) is met een sterke betrokkenheid van burgers en boeren
  • De winkel geen winst nastreeft

Samenwinkels zijn soms supermarkt, soms afhaalpunt, soms mengvorm. Juridisch is het vaak een coöperatie of een vzw. Lidmaatschappen, vrijwilligers of werknemers? Bij de ene wel, bij de andere niet. De vorm doet er minder toe dan de waarden die in de winkel centraal staan

Elke samenwinkel stelt andere prioriteiten. Sommige winkels bieden geen dierlijke producten of producten van buiten Europa aan, terwijl in andere winkels de eerlijke prijs voor elke schakel in de voedselketen primeert. Wie dat bepaalt? Het collectief dat de samenwinkel runt. Samenwinkels zijn een ‘oefening in economische democratie’ .   

Wervel en samenwinkels

Wervel heeft een hart voor pioniers. Bijvoorbeeld burgers die samenwerken om zelf een rol op te nemen in de voedselvoorziening. We brengen hen samen in een lerend netwerk. Om van elkaar te leren. Om ervaringen, ideeën en tips uit te wisselen. Om steun te vinden bij elkaar.