Ga naar de inhoud

Wat is agroforestry?

Agroforestry of boslandbouw is een landbouwsysteem waarbij bomen met gras-, akkerland of landbouwdieren op hetzelfde perceel gecombineerd worden. Die landbouwmethode heeft economisch en ecologisch grote voordelen. Vandaag gaan gelukkig meer en meer boer.inn.en ermee aan de slag.

In Vlaanderen is elke morzel grond kostbaar. Daarom dringt een hoge productiviteit  zich op. Bomen in de landbouw hebben heel wat troeven: ze kunnen bufferen tegen weersextremen, water zuiveren, organische stof in de bodem verhogen, koolstof vastleggen (boven- en ondergronds), nutriëntencycli verbeteren, nood aan inputs verminderen, extra inkomsten genereren, energievoorziening en last but not least: voedselproductie.

Nood aan bomen

Na de Tweede Wereldoorlog kwam het Europees landbouwbeleid: Europa moest zichzelf kunnen voeden. Bomen stonden in de weg van de schaalvergroting en gingen massaal voor de bijl. Na zestig jaar landbouwbeleid blijft Europa zeer afhankelijk van een gigantisch overzees areaal om zichzelf te voeden. Maar intussen zijn de bomen helaas wel grotendeels verdwenen.

Nochtans hebben we meer bomen nodig. Want bij – belangrijke voorwaarde! – verstandig ontwerp kunnen ze significant beter presteren dan wat nu de norm is in de landbouw. Mét meer veerkracht.

Daarom zette Wervel agroforestry vanaf 2001 in Vlaanderen op de kaart. We gingen op zoek naar pioniers en spoorden actoren binnen onderzoek, beleid en advies aan om zich ermee bezig te houden. Intussen werken in Vlaanderen veel actoren samen binnen het consortium agroforestry, getrokken door ILVO. Je kan er terecht voor bedrijfsadvies en veel meer.

“Bomen kunnen de landbouw klimaatbestendiger maken”

Waarom boer.inn.en aan agroforestry doen? De drijfveren van 17 pioniers lees je in de brochure ‘Bomen voor veerkracht: bioboeren over agroforestry’ (PDF)

Wervel werkte vier jaar samen met een dertigtal agroforestry-partners uit 17 EU-landen. De opgebouwde ervaringen en innovaties mondden uit in een rijke bron van inspiratie: (Engelstalig) 10 fiches goede praktijken en 46 innovatiefiches.

Op Europees niveau is Wervel oprichtende lidorganisatie van de Europese Agroforestry Federatie. Wervel organiseerde in 2012 de eerste EURAF-conferentie in Brussel.

Op dit moment werkt Wervel (binnen het project Agromix over gemengde landbouw en agroforestry) aan een app om boeren te helpen de juiste boomsoorten te kiezen. Meedoen? Vraag meer info bij ons of neem hier al eens een kijkje.