Ga naar de inhoud

Herverbinden om te verrijken

Decennialang heeft landbouw de bodem louter gezien als substraat voor gewassen. Zware bodembewerking door ploegen en grote hoeveelheden kunstmest deden de bodemvruchtbaarheid dalen. Het organisch stofgehalte in agrarische gebieden in Vlaanderen bedraagt slechts gemiddeld 1 tot 2%. Het is de hoogste tijd voor een omslag.

Verandering in het verschiet

Wetenschappelijke inzichten in bodemleven en interacties met de plantenwereld groeien zienderogen en geven een ander beeld van de bodem. Innovatieve boeren komen met herstellende landbouwpraktijken sneller tot de wederopbouw van bodemvruchtbaarheid en organisch stofgehalte. Ze herintegreren doelbewust ecosysteemdiensten en met dat herstel dragen ze bij aan duurzaamheid in al haar vormen; sociaal, ecologisch en economisch. Boeren en wetenschappers gaan hand in hand binnen de agro-ecologische beweging waar landbouwsystemen opnieuw aangedreven worden door biologie in plaats van door chemie. In deze brochure brengen we de ervaringen en inzichten van die pioniers in landbouw en wetenschap samen.