Ga naar de inhoud

Hoe vinden we weer sterker aansluiting bij het authentieke cultuurlandschap, welke elementen kunnen inspireren bij het vormgeven van nieuwe boerenerven en landbouwbedrijven? 

We oefenen in het waarnemen van de plek en het landschap, gericht op het waarnemen van de tijdsgelaagdheid van het landschap. We richten ons daarbij op het agrarische erfgoed en bijhorende kenmerkende elementen, soorten, materialen, gebruiken en vormentaal die we kunnen onderscheiden. 

Landbouw is de belangrijkste vormgever geweest van onze cultuurlandschappen. Landbouw heeft het landschap grotendeels gemaakt door de eeuwenlange interactie tussen het natuurlijke landschap en de mens, wat geleid heeft tot een grote diversiteit aan landschapsschoon. Vandaag, in navolging van een geïndustrialiseerde landbouw is deze directe relatie met landschap, bodem, cultuurhistorie en het lokale voedselnetwerk sterk doorbroken, maar zijn er kansen om landbouw en landschap weer te verbinden. Het boerenerf kan daarbij een belangrijke schakel vormen. 

In het openluchtmuseum Bokrijk staan vele tientallen boerderijen met bijhorende erven die getuigen zijn van ons agrarisch verleden. Daar hebben we boerderijen, schuren en boerenerven bewaard die passen in de omgeving. Of zoals Stijn Streuvels schreef : “de sieraden die de schoonheid van de streek voltooien.”

Op woensdag 28 augustus gaan we deze boerderijen bekijken. Niet om deze te kopiëren, maar om inspiratie op te doen en weer in te zetten voor duurzame landbouw, voedselproductie en landschapsherstel.  

De begeleiding is in handen van Els Oostvogels en Koen Dhoore. Els is liefhebber van boerenerven en de cultuurhistorische landschappen van de Kempen, ze is werkzaam als adviseur landschap en erfgoed bij regionaal landschap Kleine en Grote Nete. Koen is docent bij Landwijzer en tracht in lessen en excursies niet alleen de weg naar het land te wijzen, maar ook naar een mooie vormgeving van hoevegebouwen en hun omgeving.

PRAKTISCH

  • Woensdag 28 augustus van 11u tot 16u in het openluchtmuseum van Bokrijk
  • Max. 20 deelnemers
  • Inschrijving is definitief na overschrijving van 15 euro, met vermelding naam + bokrijk op het rekeningnummer BE97 5230 8030 3749
  • Je voorziet best zelf een picknick
  • Het station van Bokrijk is op wandelafstand

Meer info over Bokrijk