Ga naar de inhoud

In de voedselstrategie van stad Antwerpen lezen we: “Er wordt ook bekeken welke landbouwgrond in eigendom is van de stad en of het haalbaar en betaalbaar is om deze voor stadsgerichte, duurzame voedselproductie in te zetten.” Daarom richtten Wervel en De Landgenoten een werkgroep op om, samen met de burgers van Antwerpen, de stad op haar verantwoordelijkheid te wijzen en te ondersteunen met uitzoeken:

  • welke landbouwgronden Antwerpen beheert
  • waarvoor deze landbouwgronden gebruikt worden
  • met welke contracten en aan wie (boer, vennootschap, particulier, organisatie…) deze verhuurd of verpacht worden
  • of de productie op deze gronden ten dienste staan van de lokale voedselvoorziening

Plan van aanpak

Samen met de werkgroep nemen we de roadmap voor lokale besturen door. Deze roadmap is een plan van aanpak om tot een goed beheer van publieke landbouwgrond te komen. De werkgroep rolt dit plan uit samen met de stad. Hiervoor brengen we elkaars talenten, ervaringen, wensen, mogelijke tijdsbesteding, achtergrond… in kaart.

We bieden vormingen aan omtrent deze thematiek en we leggen afspraken vast i.v.m. communicatie met de stad: wie doet wat? Op welke toon communiceren we? E-mail-handtekening?…

We delen aan de stad de beleidsaanbevelingen mee die in 2022 werden opgesteld door FIAN, De Landgenoten en Voedsel Anders.

Naast de samenwerking met de stad, communiceren we ook naar burgers en andere overheden. Hiervoor stellen we een communicatiestrategie op. Deze werkgroep kan als voorbeeld dienen voor toekomstige samenwerkingen tussen lokale overheden en geëngageerde burgers rond publieke landbouwgrond. Frequentie: we proberen met deze werkgroep vier keer dit jaar samen te komen.

Praktisch

Waar? Regine Beerplein 1 in Berchem
Wanneer? 3 juli 2024 om 19u30.

Agenda:

  • Opvolging verslag vorige vergadering
  • Bekijken en bespreken lijst van publieke landbouwgrond (doorgestuurd door Groen)
  • Verslag van de BoerenBurgerRaad in Gent op 26/06/2024
  • Terugkoppeling overleg met Groen en De Landgenoten (3/07/2024)
  • Uitleg over de gedeelde Google Drive
  • To do’s vastleggen tegen de volgende bijeenkomst: Op bezoek gaan bij boeren die op publieke grond zitten

Meedoen? Iedereen is welkom! Graag een seintje aan dorinne@wervel.be, dan voorzien wij het nodige