Ga naar de inhoud

Omslagfoto: Teja De Prins

Soil Health Conference: harnessing biodiversity for better agronomy

Op Wereldbodemdag, 5 december nodigen Wervel, Living Lab AE & BIO en de VUB enkele gerenommeerde, internationale toponderzoekers uit voor een studiedag over de methodes waarmee bodems optimaal hersteld kunnen worden en koolstof in bodems kan opgeslagen worden.

Doelpubliek zijn onderzoekers, beleidsmakers en adviseurs die naar robuuste, toekomstgerichte landbouwsystemen streven. Ook werknemers uit de bredere agrofoodgemeenschap zijn meer dan welkom. Voertaal is in het Engels

Biodiversiteit benutten voor een betere landbouw

In Europa is 60-70% van de bodems gediagnosticeerd als ‘niet gezond’ (EC, 2020). Vlaanderen is geen uitzondering. Toch is bodemgezondheid cruciaal voor duurzame voedselproductie en voor de ondersteuning van andere ecosysteemdiensten. Een groeiend aantal landbouwers toont aan dat ze de bodemgezondheid snel kunnen verbeteren. Dat zorgt niet alleen voor een beter bedrijfsresultaat, maar ook voor een landbouw die ons voedsel met hoge voedingswaarde kan leveren en tegelijkertijd de ecosysteemfuncties, waaronder de opbouw van koolstof in de bodem, kan herstellen.

Deze conferentie beoogt de noodzakelijke paradigmaverschuiving van een op chemie gerichte landbouw naar een nieuwe landbouw die wordt aangedreven door biodiversiteit en herstel van de bodemgezondheid. De kloof en de perceptuele tweedeling tussen de ervaringen van landbouwers enerzijds en de onderzoeksresultaten van wetenschappers anderzijds moeten dringend worden overbrugd. Ook adviesdiensten en beleidsmakers lijken met deze kloof te worstelen.

Het programma is verdeeld in vier blokken die antwoord geven op belangrijke vragen, en leiden tot aanbevelingen voor toekomstig onderzoek, praktijk en beleid.

Historisch kader

Uit historisch onderzoek blijkt dat het fundament van de huidige agronomie wellicht meer wankelt dan we dachten. Welke onderzoeksgebieden werden begin vorige eeuw verlaten ondanks dat ze veelbelovend waren? Hoe verliep het proces van kenniserosie op het gebied van plantenvoeding en plantengezondheid?

Introductie door onafhankelijk onderzoeker Anton Nigten & Jozef Visser, PhD Bodemkunde

Inzicht in bodemmechanismen

Inzicht in de mechanismen van het herstel van de bodemgezondheid zoals toegepast in de regeneratieve landbouw. Hoe wordt het functioneren van ecosystemen hersteld? Welke bodemorganismen zijn cruciaal? Hoe ver kun je gaan in het vervangen van chemicaliën door biomimicry? Hoe snel kun je koolstof in de bodem opbouwen in een gematigd klimaat? Bestaat er zoiets als koolstofverzadiging?

Keynotes door

  • Rangeland ecoloog Richard Teague Prof. Emeritus, Texas A&M AgriLife Research
  • Fysisch biogeochemicus Kris Nichols PhD Bodemkunde
  • Bodemkundige Koen Willekens PhD Bodemkunde, ILVO

Getuigenissen uit de praktijk

Wat was er nodig om de bodemgezondheid te verbeteren? Wat kan regeneratieve landbouw opleveren?

Introductie door Peter Vanhoof (expert, Organic Forest Polska)
Getuigenissen van boeren:
Emiel Van De Vyver, NL
Jos Van Reeth, BE

Aan de slag met bodemherstel

Hoe kan de institutionele omgeving van adviseurs, agro-industrie, wetenschappers en beleidsmakers zich aanpassen aan de nieuwe agronomie van de regeneratieve landbouw?

Paneldiscussie met Anton Nigten, Kris Nichols, Richard Teague, Koen Willekens, Peter Vanhoof, een vertegenwoordiger (Europese Commissie), Martien Swerts (Vlaamse Overheid, Bodem & Milieu), en Annemie Elsen (Bodemkundige Dienst van België).

Sprekers

Richard Teague, Ph.D

Dr. Teague is een rangeland ecoloog bij Texas AgriLife Research. Hij behaalde zijn BS (1972) in graslandwetenschappen aan de Universiteit van Natal, Pietermaritsburg, Zuid-Afrika en zijn Ph.D. (1987) in plantkunde aan de Universiteit van Witwatersrand, Johannesburg, Zuid-Afrika. Hij heeft praktische en onderzoekservaring met begrazingsbeheersystemen, trad eind 1991 in dienst bij het Texas AgriLife Research and Extension Center als geassocieerd hoogleraar, publiceerde uitgebreid over hoe regeneratieve begrazingssystemen ecosysteemfuncties kunnen herstellen en ging onlangs op emeritaat. Zijn onderzoek maakte gebruik van een systeembenadering bij de ontwikkeling van praktijken voor landbouw en veeteelt die de natuurlijke rijkdommen van het grasland en de mensen die van het land afhankelijk zijn, ondersteunen. Zijn doelstellingen zijn (1) het begrip te verbreden van de vereisten die nodig zijn voor het herstel van de ecosysteemfunctie van weidegronden en de economische levensvatbaarheid van boerderijen, en (2) wetenschappelijk onderbouwde informatie te genereren om producenten in staat te stellen hun beheerspraktijken op weidegronden te verbeteren.

Kris Nichols, Ph.D.

Dr. Kris Nichols behaalde in 1995 een bachelor in plantenbiologie en in genetica en celbiologie aan de Universiteit van Minnesota, in 1999 een master in milieumicrobiologie aan de West Virginia University en in 2003 een doctoraat in bodemkunde aan de Universiteit van Maryland. Ze bouwt voort op een fundament van bodemgezondheid om systemen te ontwerpen die veerkrachtig zijn en zich aanpassen aan klimatologische onzekerheid door de efficiëntie van het gebruik van voedingsstoffen en water te verhogen, de activiteit van bestuivers en de voedselzekerheid te verbeteren en langetermijnoplossingen te bieden voor de economische levensvatbaarheid van de landbouw, voedselonzekerheid en het verlies van ecosysteemdiensten. Ze blijft methoden en instrumenten ontwikkelen voor boeren om hun bodem te waarderen. Ze heeft gewerkt bij Rodale Institute, en was 11 jaar lang onderzoeksmicrobioloog (bodem) bij de USDA, Agricultural Research Service (ARS) in North Dakota, waar ze onderzoek deed naar glomalin – een stof die wordt geproduceerd door AM (arbusculaire mycorrhizaschimmels).

Waar, wanneer & hoe?

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel (op wandelafstand van het treinstation Brussel-Noord)
Maandag 5 december 2020, 8.30 – 18.00u
Hoofdtaal evenement Engels.
Real-time streaming maakt online deelname en vragen mogelijk.

Inschrijvingsmogelijkheid volgt binnenkort


Locatie

herman-teirlinckgebouw