Via dit formulier kan je op een veilige manier wervel steunen.

Je kan kiezen om een éénmalige gift te geven, of een domiciliëring te starten waarbij je maandelijks, per kwartaal of per jaar automatisch een gift doet.

BedragDankzij jouw steun kan Wervel meewerken aan een eerlijke en gezonde landbouw.
Wervel krijgt haar middelen vooral van de Vlaamse overheid maar het is belangrijk dat we ook giften krijgen.
Subsidies zijn erg strikt waarvoor ze gebruikt kunnen worden, dankzij jouw giften kunnen we zaken bekostigen zoals een reis naar het buitenland, wat voor de overheid moeilijker te verantwoorden is.

Jouw steun geeft ons ademruimte.

Als je over een heel jaar minstens 40 euro schenkt aan Wervel, ontvang je een fiscaal attest. In 2020  geeft dit je uitzonderlijk recht op een belastingvermindering van 60% van het gestorte bedrag. Een gift van 100€ bijvoorbeeld kost je dan eigenlijk slechts 40€.

Deze attesten worden uitgereikt door de Belgische overheid. Wij sturen jouw fiscaal attest op per post, in maart van het jaar na het jaarin waarin je  jouw gift overmaakte.

 

Een domiciliëring is handig voor jou en voor ons.
Als je Wervel regelmatig wilt steunen zorgt domiciliëring ervoor dat je dit niet vergeet. Het wordt voor jou gedaan.

Voor Wervel is het handig omdat we een betere planning kunnen maken. Maandelijks, per kwartaal of jaarlijks kunnen we vooruitzien hoeveel middelen we hebben.

Een domiciliëring is erg handig, maar als u liever een éénmalige bijdrage geeft is dat ook zeer goed.

Ja, stuur daarvoor een mailtje naar arthur@wervel.be

Schrijf je liever via de bank jouw steun over,

geen probleem. Je kan jouw gift overschrijven via IBAN BE97 5230 8030 3749 - BIC TRIOBEB met als mededeling GIFT