Onze partnerorganisaties

Voedsel Anders

Sinds 2015 verenigen een heel aantal Vlaamse organisaties zich rond het thema duurzame landbouw en voeding. Ze doen dat onder de naam Voedsel Anders, naar analogie met de gelijknamige beweging in Nederland. 

Al deze organisaties zijn voorstander van een agro-ecologische landbouw en werken soms al jaren rond thema’s die kenmerkend zijn voor een agro-ecologisch voedselsysteem. Zo pleiten Broederlijk Delen, Vredeseilanden, Solidagro, Oxfam solidariteit en Oxfam Wereldwinkels al jaren voor een eerlijke handel met het Zuiden.

Alle organisaties zijn voorstander van een agro-ecologische landbouw.

Toegang tot grond en landrechten, zowel hier als in het Zuiden, is een thema van De Landgenoten, Broederlijk Delen, Dierenartsen zonder Grenzen en Solidagro. Ecologisch verantwoorde landbouw en het belang van kringlopen is dan weer de focus van Velt, Wervel en BioForum Vlaanderen (Bio Mijn Natuur), hierin gesteund door Natuurpunt, Greenpeace, het Oost West Centrum en Bond Beter Leefmilieu.

Ecologisch én korte keten zijn speerpunten binnen Voedselteams en De Landgenoten. EVA, het Oost West Centrum en Velt organiseren workshops met het oog op het verminderen van onze vleesconsumptie. De waardering voor de ervaring en kennis van de boeren zelf komt tot uiting in de initiatieven van BioForum Vlaanderen en Wervel.

De sterkte van Voedsel Anders? Elke organisatie heeft zijn expertise, maar door de krachten te bundelen kan er ook echt wat veranderen. Samen staan we sterk.

EURAF

Het doel van De Europese Agroforestry Federatie (EURAF) is het gebruik van bomen op boerderijen en elke vorm van agroforestry te promoten in de verschillende ecoregio's van Europa. EURAF heeft ongeveer 280 leden uit 20 verschillende Europese landen.

Wervel is stichtend lid.

Boerenforum

Het Boerenforum is een beweging in Vlaanderen van boerinnen, boeren, landwerk(st)ers en co-producenten die opkomt voor de eerlijke, autonome, solidaire en agro-ecologische praktijken van de boerenlandbouw. Ze organiseert daartoe Boerenfora en andere ontmoetingen waar boeren, boerinnen, en landwerker(st)ers elkaar informeren, inspireren en waar gedeelde opinies en standpunten vorm krijgen. 

Het Boerenforum geeft klank aan deze opinies op publieke fora. Zo nodigt het samen met partners en netwerk uit om de wereld strijdbaar en hoopvol te beschouwen en vorm te geven vanaf het progressieve boerenerf. 

Wervel ondersteunt het Boerenforum sinds haar ontstaan

logo bewust verbruiken

Bewust verbruiken

Netwerk Bewust Verbruiken inspireert en activeert mensen tot een eenvoudige en duurzame levensstijl. Die stelt de waarde van bezit en de nood aan nieuwe aankopen in vraag.

Haar activiteiten stimuleren het hergebruik, herstel en delen van spullen.

Wervel is actief bij Bewust Verbruiken omdat ons standpunt Minder&Beter in de netwerk haar weerklank hoort.