Maak kennis met de laatste landbouwrevolutie

Industriële landbouw wil zich loskoppelen van de natuurlijke kringlopen en de seizoenen. Het ziet de bodem als een lege doos, die aangevuld moet worden met synthetische meststoffen.  Met landbouwgif (herbiciden, pesticiden, fungiciden)  wil het volledige controle hebben wat er staat op het veld. Maar de industriële landbouw is gigantisch energie-intensief en vernietigd de biodiversiteit, de waterkwaliteit. Bovendien  is het gebaseerd op het verspillen van kostbare elementen. Tijd voor iets anders. Tijd voor agro-ecologie.

Agro-ecologie wil samen met de natuur voedsel telen. Door genetische diversiteit te omarmen; door bomen, akkers en weides met elkaar te verweven, door voedingsstoffen te recycleren en door natuurlijke processen in de bodem te faciliteren versterkt agro-ecologie de lokale veerkracht van de natuur versterkt. Die veerkracht is nodig voor het telen van voedsel.

De industriële landbouw betekent een gemondialiseerde voedselketen, spotgoedkope eten in de supermarkt dat ongezonde eetpatronen stimuleert en een ongeziene schaalvergroting van de boerderijen.

De agro-ecologische beweging wil een rechtvaardige landbouw mogelijk maken, waar eters en telers gerespecteerd en gewaardeerd worden. Door haar principes aan te passen aan de lokale context wil agro-ecologie de band tussen natuur en landbouw en samenleving te onderzoeken en te versterken.

4 facetten van agro-ecologie

ecologisch

versterkt het bodemleven en de  biodiversiteit

stimuleert biodiversiteit

is klimaatvriendelijk en -bestendig.

door sluit de grondstoffenkringloop, elimineert het de afhankelijkheid van synthetische inputs

politiek

Wil controle over zaaigoed, land en grond in handen van de betrokken bevolking leggen

Moedigt nieuwe vormen van gedecentraliseerd, collectief en participatief beheer van voedselsystemen aan

Vereist ondersteunend beleid en investeringen

Moedigt een sterkere participatie in het beslissingsproces aan van zowel vrouwelijke als mannelijke voedselproducenten/-consumenten

economisch

Bevordert eerlijke, korte distributienetwerken, waarbij producenten en consumenten samenwerken

Verhoogt weerbaarheid door de diversiëring van landbouwinkomsten en versterkt de autonomie van de gemeenschap

Wil de lokale markten versterken en bouwen aan een sociale en solidaire economie

sociaal

Bevordert landbouwer-tot-landbouwer-uitwisselingen om kennis te delen

versterkt voedselproducenten, lokale gemeenschappen, cultuur, kennis, spiritualiteit

Bevordert gezonde voeding en levensonderhoud

Moedigt diversiteit en solidariteit onder bevolkingsgroepen, en empowerment van vrouwen en jongeren aan

 

caret-down caret-up caret-left caret-right
Olivier De schutter, oud-speciale Rapporteur voor het Recht op Voedsel bij de VN interview met mo

Agro-ecologie  is een manier om land duurzaam te ontwikkelen en opnieuw een interactie te stimuleren tussen bomen, planten en dieren. In de twintigste eeuw hebben we al die elementen opgedeeld maar dat is een grote vergissing geweest. (foto: CIDSE)

Jeroen Watté wervelmedewerker agro-ecologie

Herstel de bodem, red de landbouw en het klimaat

Boslandbouw zou volgens Vlaams onderzoek door Vito (in 2011) tot een derde van de Europese CO2-uitstoot kunnen opvangen

Wat kan jij doen?

Voedsel Anders definieerde 8 dingen die je zelf kan doen om agro-ecologie in de praktijk te brengen.

 

1. Kies voor fairtrade bij producten uit het Zuiden

2. Kies voor seizoensgroenten van boeren uit de buurt

3. Eet minder maar beter (biologisch) vlees

4. Begin zelf een ecologische moestuin

5. Koop een deel van je voedingin de korte keten

6. Verspil zo weinig mogelijk voedsel en leer creatief koken

7. Kies voor biologische producten wanneer je kan

8. Engageer je voor een vereniging die werkt rond agro-ecologie, bijvoorbeeld Wervel

Agro-ecologische nieuwtjes

Wervel is lid van de groeiende beweging voor agro-ecologie,

Voedsel Anders. Samen met andere organisaties houden we zo politici en het brede publiek op de hoogte over

de mogelijkheden van het landbouwsysteem van de toekomst.

Lees het manifest van Voedsel anders