De voedselvoorziening kan pas gezond zijn als het ecologisch herstellend is. De impact van de voedselvoorziening op het milieu is echter niet gering. Vandaag gaat de meeste aandacht naar klimaatverandering. Zonder klimaatsverandering te bagatelliseren vinden we het belangrijk om even een stapje terug te zetten. We kijken op een holistische manier naar het milieu, want er staat veel meer op het spel dan het klimaat!

Actueel

Planetaire grenzen

Er zijn negen planetaire grenzen vastgesteld. Een aantal ervan zijn vandaag al overschreden of zitten in een alarmerende fase.

 • Verlies biodiversiteit
 • Stikstof-en fosforkringloop
 • Klimaatverandering
 • Chemische vervuiling
 • Gat in de ozonlaag
 • Waterschaarste
 • Landgebruik
 • Aerosolen in de atmosfeer
 • Oceaanverzuring

In een studie van ‘Ecology and society’ keken wetenschappers naar de impact van landbouw op die planetarie grenzen. 

Lokale grenzen

Deze planetaire grenzen vertalen zich natuurlijk ook naar het lokale: de chemische vervuiling van mest en pesticiden, het verlies van akkervogels door mechanisatie,etc.

Agro-ecologie

De ambitie van de landbouw moet zijn om ecologisch herstellend te werken. Dat kan door samen te werken met natuurlijke systemen in plaats van ze te proberen tegen te werken. Verschillende termen zijn in omloop: herstellende landbouw, kringlooplandbouw, agro-ecologie, natuurlandbouw, etc.

Wij hanteren de term agro-ecologie. Omdat die volgens ons rijker is dan de andere termen die vaak een louter agronomische manier van kijken hebben.

Agro-forestry

Een specifiek domein waar Wervel rondom werkt, is agro-forestry. Door bos- en landbouw op één terrein samen te organiseren haal je op een duurzame methode veel meer uit je bodem.

Eiwittransitie

Eiwitten hebben een grote mondiale impact op het milieu. Toch eten we in Europa nog steeds voornamelijk dierlijke eiwitten. Daarom pleit Wervel voor een eiwittransitie. Die is tweeledig:

 • Minder en beter vlees
 • Meer lokale eiwitten.