Wat betekent dat, gezonde landbouw? Wervel is ervan overtuigd dat er geen pasklaar antwoord op bestaat. De landbouw is volop in ontwikkeling. Gezond slaat niet enkel op de voedingswaarden voor menselijke consumptie, het gaat ook over de herstellende ecologische kracht van landbouw, de sociale impact van de voedselvoorziening en de culturele inbedding van de voedselvoorziening.

#eerlijke landbouw


Een gezonde landbouw is een eerlijke landbouw, waarbij alle onderdelen van de voedselvoorziening een eerlijk inkomen krijgen: de landarbeiders en de boeren, de koks en de verwerkers. Eerlijk betekent ook toegankelijk voor iedereen. Gezond eten is een mensenrecht.

#mondiaal gezond


Een gezonde landbouw, is gezond in het Noorden, Zuiden, Westen én het Oosten. In onze gemondialiseerde wereld zijn er overal mensen die slachtoffer worden van de grootschalige landbouw. Wervel pleit voor eerlijke verhoudingen en voedselsoevereiniteit. Wervel volgt in het bijzonder de Cerrado en het sojaverhaal op.

#ecologisch gezond


De landbouw kan een positieve impact hebben op de natuurlijke omgeving. Het kan bijdragen aan meer biodiversiteit en aan klimaatveerkrachtige samenlevingen. Terwijl de mainstream-landbouw vandaag de natuur vernietigt zoeken pioniers naar een ander landbouwmodel. Wervel vertrouwt in agro-ecologie.

#samen gezond


De voedselvoorziening en de landbouw is niet alleen een verhaal van food-professionals en boeren. Alle mensen eten en alle mensen hebben het recht om betrokken te zijn. Wervel pleit voor voedseldemocratie en gelooft in voedsel als een gemeengoed.

#gezond beleid