De kompaan

4 november 2019By Arthur FolleboutLokaal Eco Fair No Comments

Op een steenworp van het Berchemse districtshuis vind je een voormalige bakkerij. Vandaag zie je nog niet zoveel aan de buitenkant, maar daar gaat verandering in komen. Maak kennis met de Kompaan, een plek rond voedsel in de stad, een plek waar je binnenkort zelf je broodje bakt.

Inspiratiedag “commons in de voedselvoorziening” 3 juni 2017 Brussel

11 mei 2017By Arthur FolleboutLokaal Eco Fair No Comments

Wervel wil zich inschakelen in de wereldwijde beweging voor nieuwe comons. Commons verwijst naar het gemeenschappelijk gebruik van hulpbronnen – van wikipedia, over energie, deeleconomie, samenhuizen, water tot grond en voedselvoorziening. Michel Bauwens is een wereldauthoriteit op vlak van de nieuwe commons. Hij was meer dan bereid om zijn kijk met Wervel te delen op onze inspiratiedag ‘commons in de voedselvoorziening’ die plaatsvond in juni 2017 in Brussel.

Werveldialoog: de schoolmaaltijd als commons – woensdag 22 maart, Gent

9 maart 2017By Arthur FolleboutLokaal Eco Fair No Comments

Wervel wil de schoolmaaltijden lokaal, ecologisch en fair – kortweg LEF – maken. We kunnen dit niet zonder ouders, leerkrachten, koks en boeren. Enkele hoofdrolspelers van Lunch met LEF inspireren ons met hun bottom-up actie. We denken samen na over hoe we hun succes kunnen opschalen. Als toetje komen twee grote denkers aan bod die Lunch met LEF in het licht van de commons plaatsen. Een onmisbaar evenement met impact!

De Landgenoten werkt met gemene gronden (commons)

12 december 2016By Arthur FolleboutLokaal Eco Fair No Comments

De Landgenoten wil dat gemene gronden, die deel uitmaken van de commons, weer bestaansrecht krijgen. De Landgenoten is een stichting en coöperatieve vennootschap die grond ter beschikking stelt van boeren. Net als vroeger bestaan er enkele afspraken om de schaarse landbouwgrond te mogen gebruiken. Adje Van Oekelen is bewegingsmedewerker bij De Landgenoten. Zij zegt dat … Read More

Open de deur voor Lunch met Lef!

12 december 2016By Arthur FolleboutLokaal Eco Fair No Comments

Het vertrouwen in de vrije markt en de overheid zit zwaar onder nul. Toch slagen mensen erin te werken aan een betere wereld, niet ‘ieder voor zich’, maar samen. De toekomst is aan zij die handelen. Voorbij marktfundamentalisme en primaat van de politiek. Hoe krijg je een schoolmaaltijd #Lokaal #Eco en #Fair?

Op 30 september luncht Gentse school met LEF

29 september 2016By Arthur FolleboutLokaal Eco Fair No Comments

Op vraag van de ouders van Freinetschool De Harp in Gent serveert Wervel vzw samen met lokale partners op vrijdag 30 september een Lunch met LEF.

LEF staat voor lokaal, ecologisch en fair. LEF komt niet alleen de eter ten goede, maar ook de teler, de kok en iedereen die betrokken is bij het tot stand komen van de verse, gezonde en lekkere maaltijd. Voor een dag zullen de schoolmaaltijden aan de lokale economie bijdragen. De Deense, Zweedse en Schotse overheden investeren al langer in schoolmaaltijden, met resultaat.

Fair Trade linzen in Frankrijk

12 september 2016By Arthur FolleboutLokaal Eco Fair No Comments

Boontje komt om zijn loontje. De boeren willen een eerlijke prijs voor hun producten. De markt biedt dat niet, dus doen ze het zelf. Meest voor de hand liggend is een hoevewinkel. Maar in Frankrijk koos Paysans d’Ici voor een ruimere afzet via de coöperatieve Ethiquable.
“Waarom kan fair trade enkel voor de boeren in het Zuiden?”, moeten ze gedacht hebben.

Wervel wil meer LEF: lokaal+eco+fair

1 juli 2016By Arthur FolleboutLokaal Eco Fair No Comments

Een nieuwe lente een nieuw beleidsplan een vernieuwde raad van bestuur Wat plant Wervel de komende vijf jaar? Download beleidsplan 2016-2020De huidige marktrelatie speelt Lokaal, Ecologisch en Fair vaak tegen elkaar uit. Wervel weet dat het ook anders kan vanuit een mondiaal en historisch perspectief. We willen de volgende jaren onze kennis verder uitbreiden en … Read More