De kinderjaren van Wies

12 oktober 2020By Arthur Follebouteerlijk gezond No Comments

In mijn jeugdjaren, vanaf mijn 6 à 8 jaar, werkte ik mee in het kleine familiale molenaars- en landbouwbedrijf van mijn ouders. In de winter hielp ik na schooltijd mee in de molen en met het voederen en uitmesten van de stal van de melkkoeien. Tijdens de andere seizoenen hielp ik ook nog mee op … Read More

Exportlandbouw stoot op grenzen

15 april 2020By lucActueel, eerlijk gezond No Comments

Minister Crivits antwoordde recent op vragen in de Landbouwcommissie van het Vlaams Parlement. Aanleiding is de acute Corona-crisis waar we nu met zijn allen inzitten. Acuut, dat klopt, maar is het eigenlijk geen chronische crisis? Alle prijzen staan onder druk: zuivel, fruit, groenten, aardappelen, vlees, sierteelt. Althans de bulkproductie voor de ‘lange keten’, want de … Read More

Wie betaalt er eigenlijk?

21 mei 2007By Arthur Follebouteerlijk gezond, gezond beleid No Comments

De Britse NGO ActionAid heeft in april 2007 een nieuwe studie gepubliceerd onder de titel: “Wie betaalt?” Deze studie loopt samen met een actie waarin aandacht gevraagd wordt voor de wijze waarop Britse supermarkten door de wijze waarop zij hun goederen inkopen, bijdragen aan onderbetaling, gevaarlijke werkomstandigheden, lange werktijden en werkonzekerheid, in het bijzonder voor werkende vrouwen zowel op de boerderijen als in de fabrieken van de Derde wereld.