Sign for who’s future? Bedrijven claimen het klimaat!

7 februari 2019By Arthur FolleboutEcologie No Comments

 

We zagen de voorbije weken een ongelooflijke uithaal van de jongeren naar de politiek en het bedrijfsleven. Een warm signaal dat ze niet zijn ingeslapen en dat ze klaar zijn met wat het establishment ervan gebakken heeft. Nog geen maand was het schip van de echte verandering uitgevaren of het werd handig en succesvol gekaapt door degenen die het meest rijkdom vergaard hebben met de uitstoot van broeikasgassen. De vlag van Sign For My Future werd gehesen en iedereen liep vrolijk mee. Zo ook Sodexo.

Samenhang tussen vlees eten en milieuproblemen

9 augustus 2007By Arthur FolleboutEcologie No Comments
De consumptie van producten van dierlijke oorsprong draagt bij aan de opwarming van de aarde.
De VUNA, de Vegetarische Bond van Noord-Amerika; de UVLA, de Vegetarische Bond van Latijns Amerika en de SVB, de Vereniging van Braziliaanse Vegetariërs, dagen Al Gore en de activisten rond de opwarming van de aarde uit om een bijzonder ongemakkelijke waarheid onder ogen te zien.

Stijgende vleesconsumptie: het milieu betaalt de prijs!

9 augustus 2007By Arthur FolleboutEcologie No Comments
Voor de meeste Belgische consumenten is vlees dagelijkse kost en het basiselement van de hoofdmaaltijd. Het Scientific Institute of Public Health schreef: "De gebruikelijke dagelijkse inname van vlees, vis, eieren en vervangproducten voor vlees bedraagt bij de algemene bevolking 161 gram en ligt dus een stuk hoger dan de aanbeveling van 100 gram per dag." Volgens het Oivo is het vleesverbruik op basis van het karkasgewicht zelfs 270 g per dag. Karkasgewicht wordt als begrip gehanteerd omdat dit de basis is voor de berekening van de ecologische effecten van de vleesconsumptie. Dat is veel meer dan vroeger en meer dan nodig is voor de menselijke gezondheid. Volgens het OIVO is de milieu-impact van de productie van vlees dan ook groot: De veeteelt gebruikt 78% van de totale landbouwoppervlakte in de wereld, 9% van het totaal van de CO2-uitstoot en 18% van de broeikasgassen gemeten in CO2-equivalenten worden erdoor voortgebracht.

Het Steunpunt Duurzame Landbouw, Stedula

14 februari 2007By Arthur FolleboutEcologie No Comments

Krijgt Stedula-ster kans om te schitteren?
De landbouw zal duurzaam zijn, of niet zijn. Boeren en tuinders hebben er dus alle belang bij dat ze de juiste instrumenten toegespeeld krijgen om hun bedrijfsvoering een stukje duurzamer te maken. Ruim vier jaar geleden werd het Steunpunt Duurzame Landbouw opgericht om indicatoren te ontwikkelen waarmee land- en tuinbouwers hun bedrijf aan een duurzaamheidstest kunnen onderwerpen.

Veeteelt stoot meer broeikasgassen uit dan verkeer

14 februari 2007By Arthur FolleboutEcologie No Comments

De wereldwijde veestapel produceert meer broeikasgassen dan het autoverkeer. Dat zegt de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties FAO in een nieuw rapport dat wil waarschuwen voor de nefaste gevolgen die de veeteelt veroorzaakt in de wereld. "De veestapel levert een belangrijke bijdrage aan één van de grootste milieuproblemen van vandaag, namelijk de opwarming van de aarde. We moeten dringend op zoek naar oplossingen", zegt Henning Steinfeld van de FAO.

Vervuiling door landbouwgiffen

13 februari 2007By Arthur FolleboutEcologie No Comments

In de voorbije decennia heeft het ongebreideld gebruik van landbouwgiffen ernstige gezondheids- en milieuproblemen teweeggebracht in veel ontwikkelingslanden. Naar schatting lijden jaarlijks tussen een en vijf miljoen landarbeiders aan vergiftigingsverschijnselen (cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en van het Milieuprogramma van de VN) en minstens 20.000 mensen sterven jaarlijks als gevolg hiervan, veel van hen in ontwikkelingslanden. Ondanks de grote omvang van het probleem wordt er weinig aandacht aan besteed en is er weinig informatie over beschikbaar.

Sociale en ecologische druk als gevolg van economisch groei

13 februari 2007By Arthur FolleboutEcologie No Comments

Hoe om te gaan met de komende golf van globalisering ?
De globalisering kan de groei van het gemiddelde inkomen in de volgende 25 jaar nog groter maken dan in de afgelopen 25 jaar (1980-2005). Ontwikkelingslanden zullen daarin een centrale rol spelen. Maar als het niet zeer zorgvuldig wordt begeleid, kan het ook leiden tot een groeiende inkomensongelijkheid en mogelijk ook tot ernstige vergroting van de milieudruk.

BNP als meetlat voor welvaart voldoet niet

13 november 2006By Arthur FolleboutEcologie No Comments

In het huidige rekenmodel gaat men er nog steeds van uit dat het ‘Bruto Nationaal Product’ (BNP) een goede indicator is voor maatschappelijke welvaart. Maar die BNP-meetlat vertoont ernstige tekortkomingen die al diverse malen de aanzet zijn geweest tot het trekken van onjuiste beleidsconclusies. Wij vatten de belangrijkste bezwaren samen.