Werveldag over gezondheid bodem en mens

31 maart 2015By Jeroen Watteagro-ecologie No Comments

Eind november 2014 hield Wervel op de biodynamische boerderij De Zonnekouter in Machelen-aan-de-Leie een studiedag over de invloed op onze gezondheid van de ‘gezondheid’ van de bodem. Vilt berichtte hier ook over. Het Wervelverslag van de bijdrage van biodynamisch tuinbouwer Johan D’Hulster en een nabeschouwing door professor Marjolein Visser (ULB) vind je hieronder, alsook enkele presentaties van sprekers, en boekbesprekingen.

Energetisch rendement in de landbouw

10 juli 2014By Jeroen Watteagro-ecologie No Comments

Het energierendement in de landbouw is bedroevend laag en vermindert nog, zoals in alle andere maatschappelijke activiteiten. De daling loopt parallel met de snelheid waarmee niet hernieuwbare grondstoffen worden uitgeput. Die plundering houdt aan door een focus op het economisch rendement, de optimalisering van de winst als goddelijk principe. Onze welvaart drijft op plundering waardoor niemand kan pretenderen duurzaam te leven. De hoog technologische eenentwintigste eeuw staat dus nauwelijks verder dan het neolithicum.

Middenveld vraagt meer steun voor AGRO-ECOLOGISCHE landbouw in Vlaanderen

15 mei 2014By Jeroen Watteagro-ecologie No Comments

Een brede groep maatschappelijke organisaties stelt in een gezamenlijke verklaring dat Vlaanderen in een volgende legislatuur hoognodig extra moet inzetten op agro-ecologische landbouwprincipes. Anders gezegd: produceren mét het ecosysteem en niet ten koste ervan. De groeiende vraag naar bioproducten, illustreert dat de maatschappij dit verwacht.

Het potentieel om onze voedselproductie te verduurzamen blijft onderbenut, stellen de middenveldorganisaties, die tonen waar het schoentje knelt en drie aanbevelingen doen voor meer agro-ecologie in Vlaanderen.

Evenveel opbrengst met twintig keer minder zaad

21 maart 2014By Jeroen Watteagro-ecologie No Comments

Bio-graanteler Kees Steendijk boeide op 17 december een druk bijgewoond agro-ecologiecongres. “Er loopt iets grandioos fout in de tarweteelt als tweederde van de stengels afsterft. Da’s zonde van de energie.” Het doorwortelde boerenverhaal van Steendijk – waarmee hij de Ekoland Innovatieprijs kreeg – doet de gangbare akkerbouw wankelen op haar grondvesten.

Conferentie VoedselAnders te Wageningen

21 maart 2014By Jeroen Watteagro-ecologie No Comments

In de tempel van het agro-industrieel complex, soms ook de “productivistische intensieve landbouw” genoemd, nam Wervel deel aan de Conferentie VoedselAnders. Toegang tot grond, nieuwe landbouwsystemen die een eerlijk inkomen garanderen, agro-ecologie. Blijft hangen: “Alle kennis is oude kennis.”. De boer moet zelf het onderzoek en de ontwikkeling kunnen doen. “Fier zijn op export is neokolonialisme.”

 

Wie voedt negen miljard mensen in 2050? Over productiviteit en efficiëntie

30 augustus 2013By Arthur Folleboutagro-ecologie

Kan je met agro-ecologische productietechnieken de wereld voeden?

Voorstanders van de gangbare landbouw blijven twijfel zaaien over de toekomstmogelijkheden van biologische landbouw. Om nog maar te zwijgen over het potentieel van permacultuur. Nog een stap verder en agro-ecologie krijgt het etiket elitair opgekleefd, wegens alleen geschikt voor wie grond of geld heeft. De mantra is dat je met agro-ecologie geen 7 miljard mensen kan voeden, laat staan de verwachte 9 miljard in 2050.

Ze wekken op die manier de indruk als zou de gangbare landbouw dit wel kunnen.

Permacultuur – transitie naar meer agro-ecologie

21 juni 2013By Arthur Folleboutagro-ecologie

Agro-ecologie in opmars Agro-ecologie is aan een opmars bezig. Het kreeg een enorme boost naar aanleiding van het IAASTD-rapport van 2008. Daarin besloten meer dan 400 wetenschappers wereldwijd dat de toekomst bij agro-ecologische landbouw ligt. Vooral kleinschalige landbouwbedrijven spelen daarbij een cruciale rol.   Agro-ecologie is de toepassing van ecologische wetten op het bestuderen, ontwerpen … Read More