Stop Paraquat

9 november 2006By Arthur FolleboutEcologie No Comments

Dear All, Here is one form of solidarity and environmental activism that will not take much of your time. Please consider signing on to this international campaign by: (a) going to <www.stop-paraquat.net> and voting, (b) endorsing the campaign by sending an email to food@evb.com (c) spreading the word by forwarding this email to others. Together … Read More

Experts waarschuwen voor dalend aantal plantensoorten.

18 augustus 2006By Arthur FolleboutEcologie No Comments

In het kader van de strijd tegen de honger in vele delen van de wereld hebben deskundigen maandag gewaarschuwd voor het alsmaar teruglopen van het aantal plantensoorten. Bij de opening van een conferentie in Madrid, georganiseerd door de FAO, luidde het dat in de voorbije honderd jaar 75 procent van de voedingsgewassen is verdwenen. Momenteel dekt slechts een dozijn plantensoorten – waaronder tarwesoorten, rijst en maïs – zowat 70 procent van de voedselbehoefte van de wereldbevolking.

Gewassen zouden hun eigen meststoffen kunnen maken

18 augustus 2006By Arthur FolleboutEcologie No Comments

Planten die een habitat bieden aan bacteriën zouden zonder scheikundige stikstof kunnen.
Mensen die zich met plantengenetica bezig houden, hebben planten voorgesteld met een ingebouwde meststoffenvormer zonder de hulp van bacteriën die normaal van essentieel belang zijn voor het proces. Als de technologie kan worden overgedragen aan gewassen zoals tarwe of rijst dan zou industrieel vervaardigde mest op deze teelten kunnen worden verminderd of zelfs worden afgeschaft.

Biodiversiteit van de veestapel

20 mei 2006By Arthur Folleboutecologisch gezond No Comments

Biodiversiteit van de veestapel, inheemse kennis en intellectuele eigendomsrechten

Leden van het middenveld, de overheid, intergouvernementele organisaties, onderzoekers, veehouders en de privé-sector uit 17 landen kwamen samen in Bellagio, Italië, van 27 maart tot 2 april 2006, om te praten over thema’s die verband houden met veestapelbiodiversiteit, inheemse kennis en intellectuele eigendomsrechten. Zij stelden het Bellagiodossier samen.

Het concept ecologische schuld

9 mei 2006By Arthur FolleboutEcologie No Comments

Het doel van het onderzoeksproject ‘Uitwerking van het concept ecologische schuld’ was het uitklaren van het concept ecologische schuld (stand van zaken, definitie, methodologie,wetenschappelijk referentiekader) en het bestuderen van de relevantie en toepasbaarheid ervan in Belgisch en internationaal beleid. Het project is toegespitst op de ecologische schuld van landen en de gevolgen van die schuld, o.a. de beleidsgevolgen op nationaal vlak en internationale onderhandelingen. De problematiek van de ecologische schuld van bedrijvenwordt niet behandeld, hoewel ze enkele keren aan bod komt.