portret: Vrijselhof

12 mei 2020By Jeroen Watteagro-ecologie, Agroforestry No Comments

Drie jaar geleden startte Joe, met het Vrijselhof, een biologisch gecertificeerd agro-forestry project op in Kontich. Een goede en gezonde grond is de basis van een welvarend landbouwbedrijf, aldus lag daar de eerste focus. Een volledig verdichte bodem in erbarmelijke staat schrikte Joe echter niet af. In deze voorbereidende fase wist hij verbluffende resultaten in … Read More

soorten agroforestry

17 juli 2019By Jeroen WatteAgroforestry No Comments

Het World Agroforestry Centre (vroeger ICRAF) definieert agroforestry als volgt:Agroforestry is een verzamelnaam voor systemen van landgebruik waarbij houtige meerjarige gewassen bewust gebruikt worden op hetzelfde perceel als landbouwgewassen en/of -dieren, door ze ruimtelijk te combineren, na elkaar te laten volgen, ofwel beide. In agroforestrysystemen zijn er zowel ecologische als economische interacties tussen de bomen … Read More

Ontdek 17 agroforestry pioniers

26 juni 2018By Jeroen WatteAgroforestry No Comments

Wervel werkte vier jaar samen met een dertigtal agroforestry-partners uit 17 EU-landen. De opgebouwde ervaringen en innovaties mondden uit in een rijke bron van inspiratie: (Engelstalig) 10 fiches goede praktijken en 46 innovatiefiches.   Samen met ILVO Vlaanderen en Bioforum Vlaanderen bundelde Wervel 17 portretten van bioboeren over agroforestry. Het resultaat is de brochure bomen … Read More

Graaf eens een greppel

24 maart 2015By Jeroen WatteAgroforestry No Comments

Contourboslandbouw in Heuvelland

Op de heuvelflank van de Rodeberg in Westouter is bioboer Rik Delhaye gestart met de aanleg van greppel-bermstructuren langs de hoogtelijnen. Hij installeert op de bermen verschillende etages met telkens een andere teelt: van groenten tot kleinfruit en hoogstamfruit. De greppel-bermstructuren dijken erosie volledig in: nutriënten blijven op het land en de waterberging van het landschap verhoogt, wat aquacultuur mogelijk maakt.

Boslandbouw maakt bomen op de boerderij opnieuw nuttig.

11 december 2013By Jeroen WatteAgroforestry No Comments

François Ongenaert begon in 1984 op een gangbaar gemengd bedrijf met akkerbouw, groenten, aardbeien en varkens . Na tien jaar was hij even betrokken bij Wervel en schakelde hij om naar bio. François is al twintig jaar bezig met compost, was één van de eersten om niet meer te castreren, en gaf zijn varkens veel ruwvoer: gemaaid gras of grasklaver, onkruid, afval van groenten zoals rodebietenloof, vermalen luzernehooi en zelfs eikels van de bomen op zijn bedrijf. Hij zag daarvan de gevolgen in een verbeterde vleeskwaliteit.

 

Agroforestry: prioriteiten in Europa

7 december 2012By Jeroen WatteAgroforestry No Comments

 

Verslag EURAF-conferentie “What priorities for agroforestry in Europe?”

België was bij de 17 landen vertegenwoordigd op de 1ste Europese agroforestry conferentie (Brussel, 9 en 10 oktober). Joris Aertsens deed tijdens de conferentie uit de doeken hoe agroforestry koolstof kan vastleggen mét economische consequenties. Het publiek waardeerde zijn pleidooi voor vergoeding van ecosysteemdiensten. Het werd ook weerhouden voor publicatie in het gerenommeerde vakblad Land Use Policy1