Toekomst voor boer(in) & ons voedsel

4 november 2019By Arthur Folleboutactiviteiten No Comments

Tine Van Ackere (Kleibeek), Esmeralda Borgo (Voedsel Anders), Lieven Bauwens (Pomona vzw),  en Paul Cerpentier (Algemeen Boerensyndicaat) gaan met elkaar in dialoog over de toekomst van ons voedsel. Ze proberen een antwoord te vinden op de vraag hoe we als boer en als consument een coherent voedselbeleid kunnen afdwingen. Bart Thoelen (Wervel) zal het gesprek … Read More

HET LAND BEKIJKEN MET ANDERE OGEN

12 februari 2019By Arthur Folleboutactiviteiten

het land anders bekeken  Twee natuur-landbouwwandelingen met Professor Hubert Gulinck. Onlangs publiceerde hij het boek ‘Challenging The Boxes. Interfaces in Landscape and Land Use’.  Vanuit deze vernieuwende visie en kijk op het landschap zijn er twee activiteiten: Op vrijdag 22 februari wandelen we in Hoegaarden. Samen met de Vlaamse Land Maatschappij bekijken we de  noodzaak … Read More

Met Wervel naar de Keizersrande – Boeren in natuurgebied? Yes, we can

17 september 2018By Arthur Folleboutactiviteiten No Comments

Verwevenheid tussen landbouw en natuur: al jaar en dag een thema bij Wervel. Het wordt stilaan een goede gewoonte om een excursie te organiseren naar een boerderij waar landbouw en natuur worden verenigd. Dit jaar gingen we het zoeken in Nederland op Natuurderij De Keizersrande. Boerin Anette beheert een natura 2000 gebied van 100 hectare en haalt een inkomen uit de productie van melk en vlees én uit het beheer van het landschap. Lees hier het verslag van deelnemer Erik.

Drie monniken in Groningen – reisverslag

11 september 2012By Arthur Folleboutactiviteiten No Comments

Naar aanleiding van haar 22 jarig bestaan koos Wervel voor haar tweejaarlijkse reis een bezoek met bezinning bij Herman Verbeek in Groningen. Deze monnik stond destijds mee aan de wieg van Wervel. In november 1989 vond in de abdij van Averbode een bezinningsweekend plaats voor boeren, boerinnen en geïnteresseerden in de landbouw rond zijn boek “In boeren handen”. Daar ontstond het idee om een werkgroep op te richten rond rechtvaardige en verantwoorde landbouw, wat in januari 1990 door de oprichting van een feitelijke vereniging, WERVEL, realiteit werd. De Wervelreis dit jaar was dan ook een eerbetoon aan Herman, de grondlegger ervan.

Welkom in Groningen

18 juni 2012By Arthur Folleboutactiviteiten No Comments

Na 22 jaar blikt Herman Verbeek, medebezieler van Wervel terug en vooruit op waarom Wervel bestaat. Hij nodigt ons uit in zijn eenmansabdij in de zomer om Moeder Aarde te bezingen. De reis vindt plaats 6-8 juli 2012, meer info bij luc AT wervel.be

Verslag Wervelreis 2008 “Nieuwe evoluties in de akkerbouw”

20 mei 2008By Arthur Folleboutactiviteiten No Comments

Wervel is ervan overtuigd dat onze landbouw efficiënter kan omspringen met grond, water en energie. Op zoek naar teelttechnieken die meer productie halen van één perceel, die de bodem verbeteren en die minder arbeid of energie vergen, gingen 35 enthousiastelingen (boeren, consumenten, onderzoekers,…) van 11 tot 15 juli 2008 naar Zuid-Duitsland.

We ontmoetten er pionier-landbouwers met teelten en teelttechnieken die vandaag nog weinig bekend zijn in Vlaanderen, maar morgen gangmaker zullen zijn in de landbouw.