Ga naar de inhoud
whatfarmersreallyneed

De titel van een boekje What Farmers Really Need kwam tot stand uit een samenwerking tussen de Indische Prem Singh en de Vlaming Johan D’hulster. Het bevat de essentie voor boeren van overal ter wereld. Prem Singh is een charismatisch boerenleider in de deelstaat Uttar Pradesh, India. Prem bezit de gave van het woord en …

Oases cover

Sinds 2009 zet Wervel in Europa de Braziliaanse Cerrado op de kaart. De overzeese sojawoestijnen in dat gebied voeden ons destructief Europees landbouw(export)model.

Maar er zijn agro-ecologische oases van alternatieven aan beide kanten van de oceaan. Het Wervelboek ‘Oases’ toont dat Voedsel Anders werkt.  Klik op de titel voor alle data.

label lef

Kopen met LEF

Een label voor voedingswaren met LEF? Dat zou gemakkelijk zijn. Je stapt een winkel binnen, een hoevewinkel, een buurtwinkel, een grootwarenhuis, maakt niet uit. Je krijgt meteen te zien welk vers of verwerkt product met LEF te koop is. LEF wil zeggen Lokaal, Ecologisch Fair. Maar hoe lokaal is ‘lokaal’? Hoe ecologisch is ‘ecologisch’ ? …

Bekijk de hele krant!

Verkopen met lef

Stel: je bent aan het boeren, agro-ecologisch of niet. Die agro-ecologie zoals we ze in het vorige nummer van de Wervelkrant voorstelden, krijg je trouwens niet op een dienblaadje aangereikt. Zeker niet in het verstedelijkte, geïndustrialiseerde, gebetonneerde en geasfalteerde, lintbebouwde en verkavelde, ontboste en ruilverkavelde Vlaanderen. Maar dat even terzijde. Stel dus: je bent aan …

Als startende boer kan een inspirerende film als extra motivatiebron werken. Ikzelf heb dan wel geen melkkoeien  (waar de film voornamelijk over gaat) zoals op mijn broer en ouders’ bedrijf De Zwaluw, maar wel melkgeiten op mijn gemengd bedrijf, dus het leek me toch niet slecht om de film eens te bekijken. Voor de film …

Neem je voedsel terug in eigen handen! Maak een film waar die inspireert, en goesting geeft in écht eten. Bekijk het kortfilmpje “Het Ritme van de Rups” en doneer!

Het project is al voor de helft gefinancierd, maar 10.000 euro ontbreekt nog. Doe het vandaag!

Vanaf €250 krijg je een preview met toeters en bellen bij jou thuis aangeboden.

DONEER NU! en deel dan via je vriendenkring op sociale media!

cover Bodemvoedselweb

J. Lowenfels & W. Lewis, Bodemvoedselweb: alle kleine bee(s)tjes helpen (vertaling Teaming with microbes: a gardeners guide to the soil food web),  2014 Het boek is het resultaat van enkele wintermaanden die twee vrijetijdstuiniers in Alaska doorbrachten. Vlot en soms luchtig, en zelfs humoristisch en opgesmukt met kleurfoto’s van microscopische wezens, is hier de kennis …

cover Bodemvruchtbaarheid

H.-P. Rusch, Bodemvruchtbaarheid: een zaak van biologisch denken (vertaling  Bodenfruchtbarkeit – Eine Studie ökologischen Denkens), 2014 De arts Hans Peter Rusch was in de vroege jaren 1950, samen met Hans en Maria Muller een grondlegger van de Zwitserse biologische landbouw. Enerzijds deed hij micro-biologisch onderzoek, anderzijds had hij een uitgesproken visie op de mens en …

Cover Herstellende Landbouw

Permacultuur is een samentrekking van permanent en agriculture. Het is een vorm van landbouw die vooral met meerjarige, permanente planten werkt in plaats van met eenjarige. Ze bootst natuurlijke ecosystemen na voor   een gezonde en overvloedige productie. Niet onbelangrijk: je kunt op basis van permacultuur aan commerciële landbouw doen, Mark Shepard doet dat namelijk al achttien jaar.

Wervel 25 jaar

25 jaar Wervel

Wervel kijkt in 2015 achteruit op een bestaan van 25 jaar en, met lef, ook vooruit . Plan Mansholt In 1990 stond het plan-Mansholt symbool voor de vooruitgang van de Europese landbouw. Uit respect voor de mens Sicco Mansholt moeten we erbij zeggen dat hij later tot andere opvattingen kwam, net zoals Justus von Liebig …

Bekijk de hele krant!

De (on)macht van het woord

Dit najaar werd 25 jaar geleden een zaadje gelegd, waaruit begin 1990 Wervel ontstond. Een reden om in 2015 terug- en vooral om vooruit te blikken. In de loop van een kwarteeuw zagen we tal van termen het landschap passeren: duurzaam – iedereen wil “duurzaam” zijn, vooral economisch dan -; maatschappelijk verantwoorde soja; biologisch, agro-ecologisch; …