Ga naar de inhoud

Boer.inn.en zorgen ervoor dat we elke dag kunnen eten dankzij hun samenspel met natuur, technologie en cultuur. Het voedselsysteem en boer.inn.en zitten op de eerste linie als onze leefomgeving onder druk komt te staan. Hoog tijd om de link tussen natuur en landbouw weer te versterken in de strijd tegen klimaatverandering. Boeren, voedselvoorziening en de …

De Braziliaanse Cerrado wordt massaal ontbost door industriële landbouwpraktijken. De volkeren kreunen onder het gif van sojaplantages voor Europa. Maar er is een alternatief: agro-ecologie. Wervelvrijwilliger Luc Vankrunkelsven schreef het boek ‘Een wereld van verdoken slavernij’ en Louise Amand maakte de documentaire ‘Pé na terra’ over de Cerrado en de hoop op herstel door agro-ecologie. …